فیلتر × بسته

درب اتوماتیک پرشیا

بسته استباز می‌شود از 08:30 امروز
موقعیت: خیابان باهنر شمالی - روبروی محوطه گردشکری شیخ حیدری - مجتمع ساوالان - طبقه زیرزمین - واحد 10تلفن: 09381143434

کارشناس معماری

موقعیت: Alborz Province, Karaj, Jahanshahr, Jomhoori Blvd, Iranتلفن: 09129155306

مشارکت در ساخت نظارت ،اجرا ،مدیریت پیمان ،

بسته استباز می‌شود از 08:30 امروز

معماری

موقعیت: استان البرز، بازرگانی، کوچه ارکیده،, Iranتلفن: 09122484826

کارشناس عمران عمران صنعتی

بسته استباز می‌شود از 08:30 امروز

کارشناسی عمران عمران

موقعیت: اصفهان، Isfahan Province, Iranتلفن: 09138553090

کاردان فنی ساختمان

بسته استباز می‌شود از 08:30 امروز

کاردان فنی ساختمان

موقعیت: کرج، Alborz Province, Iranتلفن: 09145823051

کارجو مهندس برق

بسته استباز می‌شود از 08:30 امروز

مهندس برق قدرت با سابقه مدیریت فنی و اجرایی در شرکتهای معتبر و همچنین پیمانکاری

موقعیت: کرج، Alborz Province, Iranتلفن: 09197444161